Hlr Instruktör

En hlr instrukör utbildar företag, privatpersoner och organisationer i hur de ska agera i nödsituationer med hjälp av olika utbildningar. Vare sig det handlar om brand eller hjärtstopp. Erfarna hlr instruktörer brukar vara brandmän som har verkliga exempel på olika händelser som går att dra lärdom av.

För att boka in utbildningar inom Hjärt och lungräddning, första hjälpen eller brandskyddsutbildning går det att göra via en hlr utbildning.

Erfarna Hlr Instruktörer

Först och främst ska en hlr instuktör vara certifierad av det Svenska Hlr-rådet där deras riktlinker ska tillämpas.

En gedigen hlr instruktör har lång erfarenhet från både akutsjukvården och räddningstjänster. Det är svårt att hitta hlr instruktörer som har erfarenhet från verkliga händelser från både bränder och hjärtstopp.

Ringa 112 - hlr instruktör