Varför lära sig HLR?

I Sverige får varje dag mer än 20 medmänniskor ett plötsligt, oväntat hjärtstopp utanför sjukvården. Vem som helst av oss kan råka befinna oss på platsen när detta inträffar och bli den som måste göra den första, livsavgörande insatsen. Utan HLR är chansen till överlevnad näst intill obefintlig, men genom att snabbt starta HLR ökar man överlevnadschansen med upp till tre gånger.

 

Hur kan man lära sig HLR?

Genom att gå en utbildning på ett par timmar kan i princip alla lära sig dessa enkla, livsavgörande tekniker. Det handlar om att kunna göra en snabb undersökning, larma ambulans och sedan påbörja bröstkompressioner och inblåsningar.

HLR lär man sig enkelt av en certifierad HLR-instruktör. Denne instruktör kan visa dig hur teknikerna ska utföras för bästa säkerhet och effektivitet, samt hjälpa dig att korrigera de nybörjarfel som de flesta gör. Efter denna korta, enkla och roliga kurs är du redo att göra en livsavgörande insats för en medmänniska, oavsett om det är en okänd person eller någon på din arbetsplats eller i ditt eget hem.

 

Varför bli HLR-instruktör?

Som instruktör i HLR kan du lära andra att rädda liv. Oavsett om det handlar om att utbilda arbetskamrater, privatpersoner eller betalande kunder så får du en viktig funktion i samhället. Din kompetens som instruktör innebär att du blir en del av den viktiga gruppen av människor som sprider HLR-kunskaperna ut i landet.

 

Hur kan man bli HLR-instruktör?

När du vill utbilda dig till instruktör i HLR är det viktigt att gå till en duktig och erfaren huvudinstruktör. Denne huvudinstruktör ska också vara registrerad som huvudinstruktör hos Svenska HLR-rådet.

 

Instruktörsakademien utbildar många HLR-instruktörer inom olika inriktningar (Vuxen-HLR, Barn-HLR, D-HLR samt också övrig Första-hjälpen).

Varje inriktning innebär en intensiv heldagsutbildning med mycket praktiska övningar, men också teori, pedagogik, materialhantering mm. Inriktning mot Vuxen-HLR och Barn-HLR kräver inga förkunskaper eftersom kursdagen inleds med en grundkurs.

 

Det är viktigt att du kommer väl förberedd till utbildningen genom att ha läst in den instruktörsbok du får innan. Huvudinstruktörens stora erfarenhet av dessa utbildningar är en god hjälp för att själv uppnå hög kompetens.

 

Efter denna heldagsutbildning blir du certifierad HLR-instruktör och registreras i Svenska HLR-rådets instruktörsregister. Nu kan du direkt börja med det roliga och viktiga arbetet med att hjälpa andra att lära sig HLR.

Så ta chansen att bli HLR-instruktör!

 

Vilka inriktningar finns?

HLR med hjärtstartare

Denna instruktörsutbildning leder till att du kan undervisa i hur man gör HLR på vuxna (=från 13 år). Du kan lära dina elever hur de ska undersöka om HLR behövs och när de ska larma. Vidare hur de ska göra effektiva bröstkompressioner samt hur de ska kunna skapa fri luftväg och blåsa ner luft i den drabbades lungor på ett säkert sätt.

 

Tillägget "hjärtstartare" innebär att du också kan ge dina elever en snabbkurs i hur man använder en AED/hjärtstartare.

Efter din kurs kan du utfärda kompetenskort till dina elever.

Denna instruktörsutbildning kräver inga förkunskaper!

 

Ytterligare en tilläggsdel innebär att du också kan lära ut åtgärderna vid luftvägsstopp ("satt i halsen"). Det handlar om en kombination av ryggdunk och buktryck. Dessa tekniker får du ofta öva in på ActFast - Övningsväst för Luftvägsstopp.

 

Barn-HLR

Denna instruktörsutbildning innebär att du kan lära ut hur man gör HLR på barn (0-12 år).

Du kan lära ut HLR både på bebisar och större barn, och använder då dockor i två storlekar. Dina elever får också lära sig hur man hjälper barn som satt något i halsen (luftvägsstopp), vilket är en väldigt viktig kunskap.

 

Du kan också komplettera din kurs med lite översiktliga kunskaper i övrig första-hjälpen så som olycksfall, akut insjuknande och förgiftning. I kursboken finns också en diskussionssida om förebyggande åtgärder.

Denna instruktörsutbildning kräver inga förkunskaper!

 

D-HLR

Att bli instruktör i D-HLR innebär att du i detalj kan undervisa i hur man använder en hjärtstartare vid ett hjärtstopp. Detta är en fördjupningskurs främst för de arbetsplatser och andra ställen som har direkt tillgång till en egen hjärtstartare. Kanske har din arbetsplats köpt en hjärtstartare, och behöver en egen instruktör som kan undervisa och repetera kunskaperna i D-HLR för den övriga personalen. Eller så vill du som företagare sälja hjärtstartare och undervisa i hur man använder dem.

Även denna instruktörsutbildning är en intensiv heldagsutbildning som inleds med en grundkurs i D-HLR.

För att bli instruktör i D-HLR krävs att du redan är certifierad instruktör i HLR+AED. Det spelar givetvis ingen roll om du har gått den tidigare instruktörsutbildningen genom någon annan utbildare än Instruktörsakademien, så länge du blivit registrerad som HLR-instruktör i Svenska HLR-rådets instruktörsregister.

Vill man läsa mer om defibrillatorer och jämföra hjärtstartare så finns det en sida på nätet där ett antal modeller presenteras.

 

S-HLR

Sjukhus-HLR är en variant av D-HLR med tillägg av hantering av läkemedlet syrgas. Denna inriktning är för sjukvården, och ges normalt internt inom sjukvårdens egna organisation. Detta gäller både på grund- och instruktörsnivå. Det finns dock möjlighet att gå denna instruktörsutbildning även om du inte har en anställning inom sjukvården. Kontakta Instruktörsakademien för mer information.

 

A-HLR

Utbildning till instruktör i A-HLR innebär att du kan lära dina elever hur man utför sjukvårdens avancerade HLR. Detta inkluderar basal HLR, avancerade tekniker för att skapa fri luftväg samt hantering olika akutläkemedel. För att bli instruktör i A-HLR krävs att du är legitimerad sjuksköterska eller läkare. Kontakta Instruktörsakademien för mer information.

 

Vad är Instruktörsakademien?

Detta är ett verksamhetsområde inom utbildningsföretaget Svenska Akutgruppen AB. Företaget har flera HLR-instruktörer, varav samtliga också är verksamma som legitimerade ambulanssjuksköterskor alternativt yrkeserfaren brandman. Instruktörsutbildningarna uformas av huvudinstruktör Mikael Lundgren som har mycket stor erfarenhet av att utbilda nya instruktörer.

 

Utbildningarna sker främst genom de öppna kurstillfällena som hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö. Varje ort har ett kurstillfälle varannan månad inom varje inriktning.

 

Arbetsplatser som vill låta utbilda flera egna instruktörer kan också anlita Mikael för en uppdragsutbildning direkt på arbetsplatsen, oavsett ort.

 

Hur anmäler jag mig?

Gå in på instruktörsakademiens hemsida. Till höger ser du där nästkommande datum för öppna utbildningstillfällen på de tre huvudorterna. Finner du ett datum som passar, kontakta Instruktörsakademien via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alternativt telefon 0521-20 55 85 och säg att du vill anmäla dig. Priser och mer information om respektive kurs finner du också på Instruktörsakademiens sida.

 

Vill du läsa mer om utbildningsföretaget Svenska Akutgruppen AB kan du göra det på den officiella hemsidan, www.akutgruppen.se.